Vilken typ av gräsklippare passar mig?

Det finns många olika typer av gräsklippare idag och vilken som passar dig beror på en del saker. Det som främst ska ligga till grund för ditt val är hur stor tomt du har samt hur ofta som du tänkt att klippa ditt gräs. Utifrån dessa premisser så kommer valet att bli betydligt enklare för dig och det finns en hel del alternativ att välja på.

Rätt klippare för rätt tillfälle

Som sagt så beror gräsklippare på behovet. Har du en väldigt liten gräsyta till din bostad kommer det att räcka gott och väl med en handgräsklippare, vilket dessutom kommer att ge dig lite motion. När sedan tomten börjar bli lite större så är det betydligt bekvämare att använda sig av en motorgräsklippare och är det så att ytan av gräs som behöver klippas är riktigt stor så är det mest fördelaktiga en åkgräsklippare. Dessa olika typer kommer också i olika varianter.

Det finns de modeller som har uppsamlingssystem, vilket betyder att det gräs som klipps samlas upp i en behållare, medan de andra typerna istället finfördelar ut det klippta gräset på gräsmattan. Det gräs som samlas upp i en behållare kan man med fördel slänga i en kompost eftersom att det klippta gräset då kommer fungera som gödning, en funktion det har även när det ligger finfördelat på gräsmattan. För någon som inte klipper gräset speciellt ofta så passar det bättre med att ha en gräsklippare som finfördelar gräset, medan en villaägare som klipper ofta med fördel väljer en modell med uppsamlare. Läs mer om arbetsfordon på Borastruckservice.se.

Risker och miljöfaktorer

Många av de motordrivna gräsklipparna idag drivs med hjälp av bensin, dock har det mer och mer börjat komma olika elektriska alternativ som sparar både på din plånbok och miljön. Det finns också idag självgående gräsklippare som drivs med el som sköter hela arbetet åt dig, vilket betyder att du inte alls behöver tänka på att styra gräsklipparen, låt den bara vara och låt den sköta sitt arbete.

Det är heller aldrig ofarligt att klippa gräset, det är ändå vassa blad som roterar snabb. Vissa försöker till och med göra rent i gräsklipparen medan motorn är igång, vilket är en dum idé. Idag finns det på de flesta gräsklippare ett ”Död mans grepp”, som är ett extra handtag som du måste hålla in för att gräsklipparen ska fungera. Släpper du handtaget så stannar motorn, vilket är en utmärkt säkerhetsåtgärd om man inte vill riskera att förlora ett finger eller två.