Större friggebodar utan bygglov (och ny typ av bostadshus)

Nu har regeringen tagit beslutet! Från och med den 2:a Juli i år blir det tillåtet att bygga friggebodar helt utan bygglov.

Det var mot slutet som 2013 som boverket gick ut med resultatet av deras undersökning gällande storleken på friggebodar i framtiden. Läs mer om den här undersökningen här: Ny rapport utreder konsekvenser av större friggebodar Nu har regeringen alltså tagit beslutet att följa Boverkets råd, och lämnat över ett komplett lagförslag till lagrådet.

Den nya typen av friggebod kommer också vara tillåten att bygga som en mindre bostad på sin tomt, förutsatt att det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten. Dessa byggnader kommer att kallas för "komplementbostadshus" och får vara upp till 25 kvadratmeter med 4 meters takhöjd. Dessa kan även de byggas helt utan bygglov, och de får dessutum användas som permanent bostad förutsatt att detta anmäls till kommunens byggnadsnämnd.

Man får även bygga ut sitt eget hus med 15 kvadratmeter, eller inreda ny bostad i enbostadshus; då till exempel i en källare. (se www.kallartorken.se för mer läsning om renovering av källare)

- Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall.

För att se alla nya förändringar som träder i kraft den 2:a Juli, se hela regeringens pressmeddelande här: Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov och andra regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus