Kommunicera bättre med din hantverkare

Den 29:e januari släppte Konsumentverket en rapport om anmälda klagomål under 2014. Enligt deras statistik var det till övervägande del just hantverkstjänster som anmäldes, vilket fortsätter trenden sedan de började föra denna statistik 2005.

Nu har näringslivsorganisationen Hantverkarna har gått ut med ett svar på Konsumentverkets rapport. I svaret beklagar de att det så ofta blir missförstånd mellan hantverkare och kunder. Men de påpekar också att ny lagstiftning som till exempel ROT-avdraget har börjat sanera branschen från oseriösa aktörer.

- Det finns två förklaringar till det höga antalet klagomål på konsumenttjänster. Dels för att konsumenter fortsätter att anlita fuskbyggare och andra oseriösa aktörer och dels för att konsumenter och hantverkare inte är tydliga i sin kommunikation med varandra, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarna i deras pressmeddelande.

Hantverkarna uppmanar alla konsumenter och alla hantverkare som är anslutna till organisationen att utfärda tydliga skriftliga offerter innan något arbete faktiskt börjar. De hänvisar också både hantverkare och konsumenter till Konsumentverkets tips för att undvika missförstånd. Det är alltså två stycken grundliga guider på 20 sidor vardera och finns att ladda ner som PDF på deras hemsida.

Relaterade länkar om seriösa hantverkare:

http://www.wmpbalkong.se/

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2014/Flest-klagomal-pa-hantverkstjanster-och-kop-av-begagnad-bil/

www.hantverkarna.se/nyheter/2014/1/29/pressmeddelande-tydlighet-gynnar-dig-och-din-hantverkare/