Att anlägga en trädgård med fruktträd

Det är med trädgårdar som med allt annat: det är bra att tänka efter före. En trädgård är ett långtidsprojekt, och gör man fel så kan det ta år innan man märker något. Att det tar tid innan ens trädgård är ”färdig” (vilket den, egentligen, aldrig blir) innebär att man måste ha tålamod, och kunna planera efter hur den kommer att se ut efter, tre, fem, tio år och kanske ännu mer. Det gäller då inte minst träd och fruktträd. Har man tänkts sig att man vill ha fruktträd i sin trädgård, så får man räkna med att det kan ta ett antal år innan de bär frukt; hur många beror på vilken typ av frukt och vilken art. Det finns mycket att tänka på när man planterar fruktträd; allt från hur de ska planteras och ympas, till att man kan behöva mer än ett för att de ska pollineras.

Om det redan finns träd/fruktträd av olika slag i trädgården som är fullvuxna, så ska man tänka sig för både en och två gånger innan man hugger ner dem. Det kan ofta vara en bra idé att i stället försöka anlägga sin trädgård med dem som utgångspunkt. Hugger man ner ett träd och sedan ångrar sig så kommer det ju att ta så lång tid för ett nytt att växa upp att man kanske inte kommer att få uppleva det under sin livstid. Det gäller då som sagt speciellt fruktträd, som ju inte bara är snygga och ger trädgården stämning, utan också bär frukt som kan njutas av både vuxna och barn.

I övrigt gäller det också att inte börja i fel ände, utan man ska först planera den stora helheten – här ska man ha en rabatt, här ska det planteras fruktträd och så vidare – innan man går in på detaljer, som exakt hur rabatten ska se ut, och vilka fruktträd man ska ha. Kom också ihåg att planera utifrån vad som redan finns i trädgården; förutom tidigare nämnda existerande träd, även saker som större stenar, höjdskillnader och så vidare. En trädgård ska helst av allt anläggas utifrån tomtens förutsättningar, att göra tvärtom blir sällan lyckat.

Resurser

http://www.stenbolaget.se/

http://www.vaxtia.se/Vaxtrad%20FRUKTTRAD.pdf

https://www.blomsterlandet.se/Tips-och-artiklar/Tips-och-artiklar/Tradgard/Frukttrad/Plantera-Frukttrad-Gor-Sa-Har/